Keulen

Radio 1 – Na Keulen zien we het gevaar van misplaatste politieke correctheid

Youssef Kobo is opiniemaker en kabinetsmedewerker van Brussels staatssecretaris voor gelijke kansen Bianca Debaets bij CD&V. Hij is verontwaardigd door de aanrandingen in Keulen, en vindt dat het té lang duurde vooraleer het publiek ingelicht werd.

Youssef was verontwaardigd toen hij het nieuws uit Keulen vernam. Er zijn volgens hem de eerste dagen heel wat fouten gemaakt, voornamelijk door bepaalde dingen te verzwijgen: “De grootste fout was dat er dingen verzwegen zijn uit misplaatste politieke correctheid.”

Het publiek heeft het recht te weten wat er gebeurt. Je mag niets verzwijgen uit politieke correctheid.

Extreem rechts vaart dan wel bij zo’n nieuwsfeiten, ze kunnen een bepaald verhaal vertellen. Maar het gevaar is volgens Youssef dubbel: “Je moet problemen bij naam durven benoemen, anders blijft het bestaan en gaat de wonde etteren.” De publieke opinie kan dat best wel aan, zegt Youssef. “Het publiek weet wanneer er iets verzwegen wordt. Misplaatste politieke correctheid maakt het alleen maar erger.”

Herbeluister het volledige gesprek met Youssef Kobo in De Bende van Annemie:

 

http://www.radio1.be/programmas/11bean/na-keulen-zien-we-het-gevaar-van-misplaatste-politieke-correctheid

Radio 1 De Bende Van Annemie – 12/01

Advertenties

Man en paard

Het heeft niet lang geduurd voor het publieke debat over de gebeurtenissen in Duitsland ontaardde in het proces van de islam in onze samenleving. Zodra bekend werd dat de daders van de aanrandingen in Keulen vermoedelijk Syrische vluchtelingen zijn, verschoof de aandacht al snel van geweld tegen vrouwen naar asiel, migratie, islam en de multiculturele samenleving.

Over de motieven van de daders werd hevig gespeculeerd. Menig commentator schreef het seksuele geweld en het misogyne gedrag toe aan de religieuze en etnisch-culturele achtergrond van de daders. Voorlopig blijven alle analyses echter voorbarig. Op het moment van dit schrijven zijn de daders nog niet gevat. We kunnen dus nog niet met zekerheid zeggen wie er achter de aanvallen zit, laat staan dat we de etniciteit of de motivering van de daders kennen.

Door meteen alle pijlen te richten op landgenoten met een Arabische achtergrond of asielzoekers, riskeer je hele bevolkingsgroepen te stigmatiseren. Erger nog, je vermindert hun bereidwilligheid om bepaalde problematieken in de eigen gemeenschap aan te pakken door ze steevast in een defensieve houding te dwingen.

Dat alles mag ons er uiteraard niet van weerhouden om in maatschappelijk relevante discussies man en paard te noemen. Een eerlijk intellectueel debat is nu eenmaal niet gebaat bij taboes en misplaatste politieke correctheid.

Als iemand bijvoorbeeld stelt dat er relatief meer geweld tegen vrouwen plaatsvindt in het Midden-Oosten dan in West-Europa, is dat geen discriminatoire uitspraak, maar een objectieve vaststelling. Er is nu eenmaal genoeg cijfermateriaal om die bewering te staven. Dat in schril contrast met de vele onzinnige uitspraken over moslims die de afgelopen dagen de revue zijn gepasseerd.

We kunnen alleen maatschappelijke vooruitgang boeken als we ons in dergelijke discussies wat minder beroepen op het buikgevoel en wat meer op de facts and figures. Want wie een beetje kan debatteren, kan elk argument ontkrachten of elke discussie laten ontsporen. Waardoor de kern van de zaak, geweld tegen vrouwen, naar de achtergrond verschoven wordt.

Met politieke correctheid of door misdaden te culturaliseren doe je niemand een plezier. Dat het Keulse stadsbestuur in eerste instantie dacht weg te komen met het verzwijgen van enkele elementen uit het onderzoek, is hemeltergend. Door de discussie over de aanvallen in Keulen te projecteren op alle moslims of landgenoten met een Arabische achtergrond, riskeren we belangrijke partners in de strijd tegen geweld op vrouwen te verliezen. Het word hoog tijd dat we stoppen naar bepaalde maatschappelijke fenomenen te kijken door een etnische bril. De enige groep die nu onze toorn verdient, zijn de laffe daders die zich op oudejaarsavond vergrepen aan weerloze vrouwen.

De Standaard Avond 8/01 – http://www.standaard.be/cnt/dmf20160108_02056081

Armlengte

Het immigratiebeleid van de Duitse bondskanselier Angela Merkel kreeg de afgelopen dagen een flinke deuk nadat was gebleken dat op oudejaarsavond tientallen vrouwen in Keulen zijn aangerand door grote groepen mannen. Volgens de politie gaat het voornamelijk om jonge mannen die afkomstig lijken te zijn uit Arabische landen.

De mannen zouden vrouwen omsingeld hebben, waarna ze werden betast, bestolen en aangerand. Tot nu toe hebben meer dan 90 vrouwen een klacht ingediend bij de lokale politie. Er zou zelfs sprake zijn van één verkrachting. Uit de eerste beelden die de wereld rondgingen, blijkt dat er in eerste instantie maar een kleine politiemacht op de been werd gebracht om in te grijpen.

Dat er slechts enkele tientallen politieagenten werden opgeroepen om het geweld de kop in te drukken, is merkwaardig, gezien de recente terreurdreiging in Duitsland. In de weken na de aanslagen in Parijs en nadat plannen over op til zijnde aanslagen in München gelekt waren, waren de Duitse veiligheidsdiensten in opperste staat van paraatheid. Hoe komt het dan dat op een van de drukste dagen van het jaar zo weinig manschappen beschikbaar waren om te reageren op het geweld?

De reactie van de burgmeester van Keulen, Henriette Reker, was nog opmerkelijker.Enkele maanden geleden haalde ze nog het wereldnieuws nadat een Duitse extremist haar had neergestoken omdat ze ontvankelijk was voor Merkels migratiebeleid. Op een persconferentie kondigde Reker nieuwe maatregelen aan om in de toekomst massa-aanrandingen op grote evenementen te vermijden. Eén van die maatregelen is een gedragscode voor vrouwen en mannen ‘uit andere culturen’, die binnenkort wordt gepubliceerd. Daarin wordt vrouwen onder meer aangeraden om steeds een armlengte afstand te houden van onbekende mannen.

Dat vrouwen hun gedrag zouden moeten aanpassen in de openbare ruimte om de eigen veiligheid te garanderen en geen ongewenst gedrag van bendes opgehitste mannen uit te lokken, is hallucinant. De verantwoordelijkheid voor het geweld ligt bij de daders, niet bij de slachtoffers. Op de integriteit en veiligheid van vrouwen valt niets af te dingen. Mannen die zich vergrijpen aan vrouwen hebben geen plaats in onze maatschappij. Het is nu aan de Duitse overheid om zo snel mogelijk de daders op te sporen en streng te straffen.

Time verkoos Angela Merkel onlangs tot ‘Persoon van het jaar’. Haar oproep om in Duitsland het leeuwendeel van de Syrische oorlogsvluchtelingen in Europa op te vangen, was een moedige en bewonderenswaardige beslissing. De Syriërs die werden opgepakt na de feiten in Keulen, zijn inmiddels weer vrijgelaten. Toch is het niet ondenkbeeldig dat het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen in het gedrang komt door het walgelijke gedrag van enkele criminele bendes. Dat zou bijzonder tragisch zijn.

De Standaard Avond 7/01 – http://www.standaard.be/plus/avond?page=16