Cologne

Radio 1 – Na Keulen zien we het gevaar van misplaatste politieke correctheid

Youssef Kobo is opiniemaker en kabinetsmedewerker van Brussels staatssecretaris voor gelijke kansen Bianca Debaets bij CD&V. Hij is verontwaardigd door de aanrandingen in Keulen, en vindt dat het té lang duurde vooraleer het publiek ingelicht werd.

Youssef was verontwaardigd toen hij het nieuws uit Keulen vernam. Er zijn volgens hem de eerste dagen heel wat fouten gemaakt, voornamelijk door bepaalde dingen te verzwijgen: “De grootste fout was dat er dingen verzwegen zijn uit misplaatste politieke correctheid.”

Het publiek heeft het recht te weten wat er gebeurt. Je mag niets verzwijgen uit politieke correctheid.

Extreem rechts vaart dan wel bij zo’n nieuwsfeiten, ze kunnen een bepaald verhaal vertellen. Maar het gevaar is volgens Youssef dubbel: “Je moet problemen bij naam durven benoemen, anders blijft het bestaan en gaat de wonde etteren.” De publieke opinie kan dat best wel aan, zegt Youssef. “Het publiek weet wanneer er iets verzwegen wordt. Misplaatste politieke correctheid maakt het alleen maar erger.”

Herbeluister het volledige gesprek met Youssef Kobo in De Bende van Annemie:

 

http://www.radio1.be/programmas/11bean/na-keulen-zien-we-het-gevaar-van-misplaatste-politieke-correctheid

Radio 1 De Bende Van Annemie – 12/01

Advertenties

Armlengte

Het immigratiebeleid van de Duitse bondskanselier Angela Merkel kreeg de afgelopen dagen een flinke deuk nadat was gebleken dat op oudejaarsavond tientallen vrouwen in Keulen zijn aangerand door grote groepen mannen. Volgens de politie gaat het voornamelijk om jonge mannen die afkomstig lijken te zijn uit Arabische landen.

De mannen zouden vrouwen omsingeld hebben, waarna ze werden betast, bestolen en aangerand. Tot nu toe hebben meer dan 90 vrouwen een klacht ingediend bij de lokale politie. Er zou zelfs sprake zijn van één verkrachting. Uit de eerste beelden die de wereld rondgingen, blijkt dat er in eerste instantie maar een kleine politiemacht op de been werd gebracht om in te grijpen.

Dat er slechts enkele tientallen politieagenten werden opgeroepen om het geweld de kop in te drukken, is merkwaardig, gezien de recente terreurdreiging in Duitsland. In de weken na de aanslagen in Parijs en nadat plannen over op til zijnde aanslagen in München gelekt waren, waren de Duitse veiligheidsdiensten in opperste staat van paraatheid. Hoe komt het dan dat op een van de drukste dagen van het jaar zo weinig manschappen beschikbaar waren om te reageren op het geweld?

De reactie van de burgmeester van Keulen, Henriette Reker, was nog opmerkelijker.Enkele maanden geleden haalde ze nog het wereldnieuws nadat een Duitse extremist haar had neergestoken omdat ze ontvankelijk was voor Merkels migratiebeleid. Op een persconferentie kondigde Reker nieuwe maatregelen aan om in de toekomst massa-aanrandingen op grote evenementen te vermijden. Eén van die maatregelen is een gedragscode voor vrouwen en mannen ‘uit andere culturen’, die binnenkort wordt gepubliceerd. Daarin wordt vrouwen onder meer aangeraden om steeds een armlengte afstand te houden van onbekende mannen.

Dat vrouwen hun gedrag zouden moeten aanpassen in de openbare ruimte om de eigen veiligheid te garanderen en geen ongewenst gedrag van bendes opgehitste mannen uit te lokken, is hallucinant. De verantwoordelijkheid voor het geweld ligt bij de daders, niet bij de slachtoffers. Op de integriteit en veiligheid van vrouwen valt niets af te dingen. Mannen die zich vergrijpen aan vrouwen hebben geen plaats in onze maatschappij. Het is nu aan de Duitse overheid om zo snel mogelijk de daders op te sporen en streng te straffen.

Time verkoos Angela Merkel onlangs tot ‘Persoon van het jaar’. Haar oproep om in Duitsland het leeuwendeel van de Syrische oorlogsvluchtelingen in Europa op te vangen, was een moedige en bewonderenswaardige beslissing. De Syriërs die werden opgepakt na de feiten in Keulen, zijn inmiddels weer vrijgelaten. Toch is het niet ondenkbeeldig dat het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen in het gedrang komt door het walgelijke gedrag van enkele criminele bendes. Dat zou bijzonder tragisch zijn.

De Standaard Avond 7/01 – http://www.standaard.be/plus/avond?page=16