Bart De Wever

De visioenen van Sarkozy

Schengen is dood, orakelt Nicolas Sarkozy, en de natiestaten bewaken maar beter zelf hun grenzen. Maar een goede oplossing is dat niet. De vluchtelingencrisis laat ons precies zien dat we meer Europa nodig hebben.

 Opgemerkte gast gisterenavond in de Antwerpse Stadsschouwburg. Nicolas Sarkozy kwam er een voordracht geven op de druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie van VOKA. In zijn toespraak pleitte Sarkozy voor nieuwe Europese structuren. ‘Schengen is dood,’ verkondigde hij. De enorme uitdaging van de huidige vluchtelingencrisis en de economisch malaise waarin verschillende EU-lidstaten verkeren, zijn voor hem een duidelijk toonbeeld dat de Europese instellingen niet meer werken. Verder maakte de voormalige president van Frankrijk, de bakermat van de laïcité, zich druk om het niet inschrijven van de ‘christelijke identiteit’ in de Europese grondwet.

Sarkozy trapt alvast een open deur in wanneer hij stelt dat het huidige gefragmenteerde migratiebeleid van de EU-lidstaten de vluchtelingencrisis alleen maar erger heeft gemaakt.

Sarkozy’s antwoord op het onvermogen van de Europese Unie om een uniform migratiebeleid uit te stippelen is paradoxaal genoeg meer desintegratie. Het Europa van het vrije verkeer van personen behoort volgens hem op de puinhopen van de geschiedenis. Bepaalde bevoegdheden zouden terug moeten vloeien naar de natiestaten. En de Europese lidstaten zouden terug de mogelijkheid moeten krijgen om hun landsgrenzen te sluiten.

Sarkozy staat niet alleen in zijn oproep om het Schengenverdrag te herbekijken. In de nasleep van de terreuraanslagen in Frankrijk en als antwoord op de vluchtelingencrisis pleitte N-VA-voorzitter Bart De Wever meermaals om te sleutelen aan allerlei internationale verdragen. Het Schengenverdrag, de Conventie van Genève… van de Antwerpse burgervader mag alles op de schop. De Wever ging zelfs zover om alle Europese partijen aan te schrijven. In een open brief riep hij op om mee een einde te maken aan de huidige influx van oorlogsvluchtelingen in Europa. Maar binnen Europese kringen weerklinkt dat de brief bij de verschillende leiders eerder op de lachspieren heeft gewerkt dan dat het hen heeft aangezet tot actie.

In turbulente tijden is het niet ongewoon dat beleidsmakers allerlei verworvenheden of basisrechten in vraag beginnen te stellen. Het zou niet de eerste keer zijn dat politici misbruiken van crisissituaties om bepaalde zaken naar hun hand te zetten.

In de nabije toekomst zullen we gelijke tred moeten houden met de BRICSIT-landen, een antwoord moeten formuleren op de nakende energiecrisis, de vergrijzing, de klimaatopwarming en de dreiging van het internationaal terrorisme. Wie denkt dat de verschillende Europese lidstaten op eigen houtje een antwoord kunnen bieden op de gigantische uitdagingen die Europa de komende decennia te wachten staat, maakt zichzelf iets wijs. Enkel door verdere Europese integratie en nauwere samenwerking tussen de verschillende lidstaten kunnen we onze welvaart en veiligheid garanderen in een doorgedreven geglobaliseerde wereld. Niet minder maar meer Europa is de oplossing.

De Standaard 8/01 – http://www.standaard.be/plus/20160108/avond?page=17

Advertenties