Maand: maart 2016

Nu moeten we de rangen sluiten

Het is onmogelijk om op een dag als deze je gedachten gestructureerd op papier te zetten. 34 doden. Ik kan het moeilijk vatten. De zoveelste aanslag gepleegd door extremisten die mijn religie misbruiken.

Ik had nooit durven denken dat ik dinsdagochtend zou beginnen met het in allerijl bellen van vrienden die op Zaventem werken. Niet veel later gevolgd door het tragische nieuws dat er ook een aanslag heeft plaatsgevonden op het metrostation vlak onder ons partijbureau. Collega’s en vrienden die ternauwernood aan de dood ontsnapt zijn.

Ons land werd recht in het hart getroffen. Ik voel absolute verslagenheid. Welke antwoord kun je bieden op deze blinde terreur? Zullen er nog meer aanslagen volgen? Welke gevolgen zal dit hebben op de verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen in ons land?

Desondanks dat het nieuws de eerste uren maar mondjesmaat binnenstroomt, wordt er online al duchtig met de vinger gewezen. In een paar uur tijd krijg ik alle mogelijke varianten op ‘allemoslimratten het land uit’ over me heen. Een déjà-vu gevoel maakt zich al snel meester van me.

 

De Belgische moslimgemeenschap wacht een loodzware taak. We moeten het hoofd bieden aan de vele verwijten die we in de komende weken en maanden ongetwijfeld over ons heen gaan krijgen. En tegelijk moeten we een antwoord zien te vinden op het absolute nihilisme van extremisten die onze religie van binnenuit vernietigen.

Alle discussies over islamofobie en xenofobie vallen in het niets tegenover het ondraaglijke lijden van de nabestaanden van de slachtoffers die vandaag gevallen zijn. De Belgische moslimgemeenschap moet en zal de voorhoede

vormen van onze gezamenlijke strijd tegen religieus fanatisme.

Laat deze nationale tragedie het moment zijn waar we naar elkaar toegroeien. Laten we niet in de kaart spelen van deze extremisten die ons tegen elkaar trachten uit te spelen. Deze fanatici onderschatten de veerkracht en de weerbaarheid van onze samenleving. Dit is het moment waar de rangen sluiten. Wij zullen onophoudelijk blijven strijden tegen deze barbarij. Onze samenleving is één en ondeelbaar.

 

Gepubliceerd in De Morgen 23/03
http://www.demorgen.be/plus/youssef-kobo-communicatieadviseur-cd-v-b-1458693601714/

Advertenties