“Radicale Vlamingen steken tientallen wagens in brand in Brusselse moslimwijk” Over beeldvorming van minderheden en de bedenkelijke logica van Bart De Wever

Er zijn talloze perspectieven om naar een gebeurtenis te kijken

Voorbeeld 1: de logica van BDW

Waarom distantieert Bart De Wever zich niet van de vernielingen die de Antwerpse havendokwerkers hebben veroorzaakt? Ik hoor u al denken “Op wat slaagt dat nu? BDW was radicaal tegen die nationale stakingsdag”

So what, Belgische moslims zijn radicaal tegen ISIS en toch vraagt De Wever aan hen om zich er van te distantieren. Waarom zou een Belgische moslim zich moeten distantieren voor wat andere moslims aan de andere kant van de wereld uitspoken als de Antwerpse burgemeester zich nog niet eens distantieert/verontschuldigt voor wat zijn burgers hebben uitgericht in Brussel

Je merkt pas hoe bedenkelijk sommige mensen hun logica is als je de rollen omdraait en hun eigen logica/denkkader/denkwijze tegen hun gebruikt.

Voorbeeld 2: de doorgedreven culturalisering van minderheden in de media

De krantenkoppen hadden het na de nationale staking over “hevige rellen na clashes tussen de politie en Antwerpse dokwerkers” Maar hoe zouden de krantenkoppen er uit hebben gezien als de relschoppers allochtonen waren en de slachtoffers autochtonen? Bij het minste incident in België waar minderheden bij betrokken zijn wordt meteen een hevige polemiek opgestart en wordt er dagenlang een hevig debat gevoerd in de Belgische media en politiek over de plaats van minderheden in ons land en wordt er nergens nagelaten om meermaals de etniciteit, cultuur en religie van de dader(s) te benadrukken en aan te duiden als collectieve schuldige.

Waarna zelfverklaarde experts die geen enkele affiniteit hebben met deze minderheidsgroepen in de media worden opgevoerd om de zaken te duiden vanuit een etnisch en/of religieus perspectief, waarna heel die gemeenschap op het matje geroepen wordt voor de daden van enkelen.

Laten we nu de ‘privileges’ van minderheden in de media nu eens toepassen op de dominante meerderheid (om te schetsen hoe hypocriet en schizofreen het debat over minderheden steevast gevoerd wordt) en de rellen van donderdag 6 november op dezelfde manier duiden.

De krantenkoppen hadden als volgt gelezen:

“Autochtonen veroorzaken ravage in Marokkaanse wijk”
“Christelijke relschoppers veranderen Brusselse Hallepoortlaan in een oorlogszone”
“Radicale Vlamingen steken tientallen wagens in brand in Brusselse moslimwijk”
“Moslims weer het slachtoffer van blanke terreur na vakbondsbetoging”

Het is dit soort framing en beeldvorming waaronder minderheden al jaren lijden in het Westen. Wie de rollen omdraait en ze toepast op de dominante meerderheid beseft hoe racisme en discriminatie met dergelijke onevenwichtige berichtgeving en doorgedreven culturalisering van minderheden in de hand wordt gewerkt.

Everything we hear is an opinion not fact
And everything we see is perspective not truth
The fewer the facts the stronger the opinions
And opinion is the medium between knowledge and ignorance

Advertenties

22 comments

  1. Rita en Youssef zijn erg zeker van hun stuk: Belgische moslims zijn radicaal tegen ISIS. Weten jullie dat wel zeker? Deze bewering klopt alvast niet voor de naar schatting 300 Belgische jongens die momenteel in Syrië strijden. Ze geldt niet voor Sharia for Belgium en hun aanhangers. Voor België zijn er voor zover ik weet nooit schattingen gemaakt, maar in NL schatte het Nationaal Coördinatiecentrum Terrorismebestrijding het aantal IS sympathisanten op 3.000. Zou dat in België heel anders zijn? Ik denk het niet. Dus het uitgangspunt is al fout. Correcter zou zijn: de grote meerderheid van de Belgische moslims zijn radicaal tegen de IS. Maar moest je de vraag uitbreiden naar andere terreurorganisatie zoals Hezbollah of Hamas, dan weet ik niet of je nog aan een meerderheid geraakt. Veel moslims vinden de IS te extreem. Omdat ze ook andere moslims doden en verminken, bvb de Koerden. Maar als de haat en het geweld tegen Joden gericht is, zijn er al gauw minder bezwaren…

   Like

 1. De hagenarbeiders die ik zag waren niet blank in elk geval,naar van yet arsbische type rus waarschijnlijk oom moslim,en een marokjaanse wijk in belgie is misplaatst.die hoort in marrakesh of cassablanca of rabbat.

  Like

 2. Hoe kan je nu in godsnaam een sociaal-economisch geënte manifestatie gaan herleiden naar een betoog over grote ongelijkheid??.. Eerst en vooral is de Brusselse wijk, net als eender welke andere wijk in ons land, niet van de ene noch van de andere…het is een wijk, punt. Dit hele verhaaltje over Moslimwijk slaat absoluut nergens op….Wil je dit land werkelijk gaan opdelen in clans, stammen of delen waar elke straathoek zijn overtuiging heeft? Dat soort opdelingen vind je doorgaans in een land waar mensen dezelfde religie willen/moeten delen maar dan wel onder een verschillende vorm..van gematigd tot extremistisch…
  Manifesteren zelfs door een minderheid (die overigens ook op 06 november aanwezig waren want evenzeer geraakt door deze socio-economische thema’s) is overigens een recht in dit Westen waar al deze minderheden zo lijden volgens jou. Wanneer een meerderheid echter vaststelt dat een minderheid misbruik weet te maken van dit recht, dan heeft ze het recht om hierover te debateren, dat is immers het logisch gevolg van wat hier heet een democratie te zijn. Ja, zelfs het proberen plaatsen in de socio-culturele of religieuze achtergrond van deze minderheid. Gezien de doorsnee manifestatie van welke minderheid dan ook vaak gebaseerd is op het afdwingen van socio-culturele of religieuze thema’s uit het land van herkomst of het land waar ze, ondanks ze geboren zijn in dit onverdraagzame Westen, meer affiniteit mee hebben dan met dit land. En dan vergeet ik nog elke manifestatie met betrekking tot een conflict ergens in het verre oosten waarvan men het idee heeft dat men de strijd hier in de straten kan beslechten.
  Geachte heer…telkens uw groot ongenoegen uiten en het grote zelfbeklag over ongelijkheid, racisme en discriminatie uitschreeuwen, maakt de aanhoorder ervan alleen maar meer en meer apathisch… De ontzetting over afgelopen donderdag is groot bij iedere burger en het volstaat alle media te bekijken…zelfs BDW heeft zijn ongenoegen meermaals laten blijken maar dat is u vast ontgaan in uw selectieve informatiegaring/duiding. U vraagt waarom een Belgische moslim zich zou moeten distantiëren van wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt? Wel, zolang u zich zo verweven voelt met deze andere kant van de wereld in alles wat u begeestert, uitdrukt of verkondigt, mag u het ons gerust ook vertellen wanneer u het der een keer niet mee eens bent.
  Getekend, uw Belgische medeburger..

  Like

 3. Ik wil je best geloven dat de Belgische moslims radicaal tegen ISIS zijn, maar het is wel zo dat dit niet geweten is door de Belgische niet-moslims. De Britse ‘Not In My name’ reactie op ISIS vanuit de moslimgemeenschap is een signaal van hoop en toenadering, waarvoor respect. Dit staat in schril contrast met de Franse en Belgische moslimreactie: “wij hebben niets te maken met Syrië en Irak en zijn het beu ons te moeten verantwoorden”. Door Radio 1 geïnterviewde moslims op de Zuidmarkt in Brussel stelden zelfs dat ISIS door ‘het Westen’ gecreëerd is. Los van het feit dat er door de zogenaamde Syriestrijders wel degelijk een link is met de Belgische moslims, kan ik mij perfect inbeelden dat je je niet wil verantwoorden voor iets waarvoor je niet verantwoordelijk bent. Zoals voor de kruistochten bijvoorbeeld. Of voor de acties van de CIA. Of voor de Irakoorlog.
  Islamofobie bestaat, net zoals de fobie van de moslim ten opzichte van ‘het Westen’, dat er op uit zou zijn de moslimcultuur te vernietigen, en dit al bijna duizend jaar. Echter, zoals er talrijke (regionale) verschillen zijn tussen Wahabisten, Salafisten, Sjii, Druzen, enzoverder, zo zijn er evenveel verschillen tussen de volkeren van ‘het Westen’. Religie, politiek, taal, populaire cultuur: de lijst met verschilpunten is eindeloos, en België is een perfecte illustratie hiervan.
  ISIS biedt, mijns inziens, een perfecte opportuniteit aan de Belgische/Europese moslims om te tonen dat dit niet de Islam is die zich in Europa gevestigd heeft. ISIS staat voor alles waarvoor de ‘islamofoob’ (terecht) bang is. Je hiervan als moslim distantiëren is een duidelijk signaal, dat bruggen kan smeden. Als ik mij als ‘Westerling’ in ruil moet distantiëren van de idioten van de KKK: bij deze.

  Like

 4. En nog steeds zie ik hier reacties, van mensen( mede landgenoten) die het nog niet willen begrijpen. Voelen wij ons hier aangevallen, awel,dat is juist het punt van dit artikel. Uw negatieve reactie geeft juist toe dat ook wij al jaren verkeerd bezig zijn. Men kijkt hier in een spiegel en nog begrijpt men het niet.

  Like

 5. Ik vind het minder voor de hand liggend dat door het toeval dat je op hetzelfde provinciaal gebied woont van een bende onruststokers, je jou moet distantiëren van hen dan wanneer je dezelfde religie deelt, wat jou beïnvloedt in jouw normen en waarden. Er wordt niet gevraagd u te verantwoorden voor de ISIS-oorlog maar om islamfobie in de kiem te smoren door op te komen en te zeggen dat de ISIS-oorlog niet vertegenwoordigd wordt door de overgrote moslimgemeenschap maar door een radicale criminelen die de integriteit van de mensheid op het spel zetten. Ik ga met u akkoord met uw stuk rond mediabeeldvorming. Laten we maar alle kleuren, rassen, religies, ideologieën uit de krantenkoppen schrappen, ook uw voorgestelde. We zijn allemaal verweven met elkaar en zijn gelijken ondanks onze verschillen.

  Like

 6. Al die oproepen ‘om zich te distantiëren van..’ zijn eigenlijk even nep en media-gebonden als de ‘ice bucket challenge’. Iedereen die dit leest heeft toegang tot het ‘internet’ . Wel google dan even ‘Fatwah on IS’, (ISIS, ISIL, Da’aach, etc.) of ‘Muslims against terrorism’, en je hebt tijd te kort om alle veroordelingen en fatwah’s alleen al maar diagonaal te overzien.

  Verder dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen IS(IS) en de strijders in Syrië (onder meer het FSA, het Free Syrian Army). IS(IS) strijdt namelijk tegen alles en iedereen, en tegen de Moslims het eerst. Dat zijn doodseskaders zoals de SS en de Bolsjewieken en de ‘Contras’ in El Salvador. Het is alsof je aan de directe familie van het slachtoffer op het schavot vraagt om zich te distantiëren van de beul die hun directe verwante zo dadelijk zal martelen of het hoofd zal afhakken. Memento de Inquisitie, memento de IRA en de P-IRA, en ja, memento de Kruistochten, dat was buiten imperialisme en roofmoord en brandstichting, echt een cultuur-clash van de Europese Barbaren tegen de Cultuurvolkeren in het Midden-Oosten en aan de Middellandse zee.

  De uitvindingen (wetenschap, techniek, architectuur, etc.), de ‘hoofsheid’, de ‘sociaal gecorrigeerde maatschappij’ en de ‘solidariteit’ met de armste mensen in de maatschappij, werden net als de geslachtsziekten spijtig genoeg, vanuit het Oosten naar het Westen meegebracht.

  Dat mensen in het Midden-Oosten IS(IS) aanzien als een ‘false flag’ organisatie hoeft ons niet te verwonderen. Die ‘false flag’ technieken waren er ook al toen de Westelijke geallieerden Noord-Afrika, de Sahara en Sub-Sahara, Arabië, Perzië, etc. onder elkaar verdeelden met de meetlat en met de wereldkaart. Het grote Ottomaans Oostenrijks Hongaars viel uit elkaar op het einde van de Eerste Wereldoorlog. Vandaar die kaarsrechte grenzen, en een Koerdistan dat over 4 verscheiden staten verdeeld werd, Armeniërs die ‘verdwenen’ etc..

  De mensen in het Midden-Oosten zitten er immers met hun neus boven. Zij zijn ooggetuigen. De informatie of desinformatie die ons hier uit het Midden-Oosten via de populaire media bereikt is vooral afgekookte propaganda. Zelfs de kritische stemmen van wetenschappers, architecten, bouwingenieurs en de getuigen en nabestaanden van de slachtoffers in New York, na 9/11, bereiken ons niet. Enkel wat dwaze conspiracy video’s via YouTube die niets anders dan het omgekeerde effect hebben, door mogelijke gefundeerde kritiek te ‘besmetten’ en te reduceren tot ‘zilverpapieren hoedjes’ gedoe..
  .

  Like

 7. Deze reactie vind ik al even walgelijk als de betoging zelf. Stop met opruien, tegen eender wie. Het is duidelijk dat een allegaartje van amokmakers die betoging heeft misbruikt om rel te schoppen. Gezicht bedekt, uiteraard, maar je kan de diversiteit aan nationaliteiten wél herkennen. Ik hou niet van mensen die racist zijn, noch van mensen die de lokale bevolking continu van racisme beschuldigen. Dit land is fucked up en dergelijke amokmakers moeten keihard aangepakt worden. Kan me niet schelen wie of wat ze zijn.

  Like

 8. Het woordje schizofreen is de tekst is volledig fout gebruikt en zou daardoor ook kunnen bijdragen aan een verkeerde beeld van onze schizofrene medemens….

  Like

 9. Heu…. BDW heeft zich wel degelijk gedistantieerd van het geweld op de betoging, door het met klem te veroordelen. Dat is hetzelfde als je distantieren. Begrijpt u?

  Like

 10. Beste mensen, wonen een van jullie in deze wijken? Of ben ik de enigste? Wat vooral erg is, is dat de 300 tal heethoofden de ramen, vitrines, auto’s, fietsen, bloembakjes, … Van de gewone man marrokaan, congolees, belg, armeens, syrische kapot hebben gedaan. De arabiere wijk bestaat niet echt. Het lijkt zo omdat de meesten onder jullie het verschil niet zien. Waar het omdraait is dat rel schoppen in een andere stad met zijn allen veel leuker is dan bij zich thuis. Want wie gaat nu zijn eigen auto of huis in brand spreken, hé? Gratis geweld blijft gratis. De betogers hebben veel zaken aan stukken geslagen van de gewone man. Dank u. Kinderen waren bang. De straten daags nadien zagen eruit als een amerikaanse aanval op Bagdad. Voor al degenen die gepikt of geteroriseerd of kapot gemaakt heeft. Ik hoop dat het je ooit overkomt. Dit was geen betoging tegen de staat maar een reden om een andere gratis het leven zwaar te maken en zijn kind eten te teroriseren

  Like

  1. Waren het geen lieve jongentjes uit die wijk zelf? Ik zie een Trotse Antwaaarse dokwaaaarker nog niet met een masker rondlopen! Helemaal hun stijl niet. Meer iets van de aanhangers van ISIS! Je kan bevoorbeeld ook eens naar een site kijken van een vakbond die helemaal niet heeft deelgenomen aan deze linkse demonstratie en ook weet waarom niet.. Omdat ze geen geld verdienen aan werklozen! Trekl uw oogjes maar eens echt open! En vergeet niet dat Youssef Kobo het vriendje is van Dyaap aboukes jahjajh is.. Opruier en bedrieger! Moeten gaan lopen uit Libanon wegens te groot bakkes! alleekes voor de ongelovigen zie hier de filmkes! ; http://vlaamsesolidairevakbondvsv.wordpress.com/2014/11/12/vsv-solidair-met-de-dokwerkers/#comments

   Like

 11. Youssef is duidelijk niet zo sterk in correcte gevolgtrekkingen. Als Bart De Wever zegt dat moslims zich moeten distantiëren van ISIS, is dit equivalent met de vakbond die zich moet distantiëren van het geweld tijdens de betoging, niet dat hij zich moet distantiëren van het geweld. De vergelijking is dat een bepaalde groep (ISIS / de geweldenaars op de betoging) zich een bepaalde obediëntie (islam / syndicalisme) toe-eigenen en misbruiken.

  Like

 12. Moslimwijk? Als Brusselaar moet ik u helaas tegenspreken. De Hallepoortwijk is multiculureel en dit zo lang als ik het me kan herinneren. Het is eigenlijk vrij simpel mijn beste vrienden: een paar boze mensen (men zegt zelfs een mengeling van havenarbeiders en Vlaamse extremisten) hebben hun woede geuit op de plaatselijke ordehandhavers. En dit op een geografisch ideale plek: in een buurt met veel cafés, night-/dayshops en dicht bij de “terminus” van de parade… Gare du Midi oftewel het Zuidstation van Brussel. Ik vrees dat dit artikel de essentie van de zaak vergeet. De mensen, in elke klasse (meerderheid of minderheid) of functie, zijn boos. Punt. Ik hou mijn hart vast voor de echte betoging eind november waar ‘alle’ Vlaamse extremisten en havenarbeiders zullen samen komen in ‘ t’stad’. De hamvraag is: zullen we naar hun stilzwijgende woorden luisteren of zullen we verstomd zijn door hun daden?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s